Behandlingstilbud

Holmlia Senter Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Vi behandler både kroniske og akutte plager, inkludert idrettsskader og opptrening etter kirurgi.

Målet for behandlingen er å opprettholde funksjon eller å bedre funksjon og lindre eller fjerne smerte i muskel og skjelettsystemet.

Grunnlaget for valg av behandlingsopplegg legges ved første konsultasjon. Gjennom samtale og grundig undersøkelse finner en ut av potensialet til forbedring og hva slags type behandling som passer best. Behandlingsopplegget vil alltid være individuelt tilrettelagt og er ofte en kombinasjon av metodene nevnt nedenfor.

Forskjellen mellom å gå til fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen og privat fysioterapeut er at prisene hos de private er noe høyere (se priser). Fordelen med private fysioterapeuter er at man kan komme raskt til behandling. Fysioterapeutene med driftsavtale har de siste årene hatt mange måneders ventetid. Man kan bestille time hos fysioterapeut uten henvisning fra lege.

Manuellterapi

Manuellterapi er et to-årig klinisk masterstudie på universitetsnivå for fysioterapeuter som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse , diagnostikk, behandling og forebygging av problemer i muskel og skjelettsystemet.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å søke hjelp hos en manuellterapeut.

Manuellterapeuten er utdannet til å stille diagnoser basert på en grundig undersøkelse, og til å skille mellom plager i muskel/skjelettsystemet og annen alvorlig sykdom.

Manuellterapeuten gir råd, smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel og leddfunksjonen.

Manuellterapi omfatter flere behandlingsteknikker deriblant leddmanipulasjon, mobilisering, tøyning og bløtvevsbehandling. I tillegg sørger manuellterapeuten for at du får et tilrettelagt og målrettet opptreningsprogram.

Manuellterapeuten er primærkontakt og kan rekvirere røntgen, MR og CT, samt henvise til spesialisttjenesten og fysioterapi. Manuellterapeuten har også muligheten til å sykemelde hvis det er behov for det.

Primærkontakt

Manuellterapeuter er primærkontakter og kan sykemelde. Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege.

For å kalle seg manuellterapeut må fysioterapeuten også ha avlagt og bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser.

Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring.

Manuellterapeutene kan også:

 • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.
 • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
 • sykemelde pasienter med muskelskjellettplager/-sykdommer i inntil 12 uker
 • ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

Manuellterapeuter arbeider i privat praksis, sykehus, på rehabiliteringssentre, ved trygdemedisinske poliklinikker, i kommunehelsetjenesten og innen forskning og fagutvikling. I tillegg er manuellterapeuter sentrale helseaktører i støtteapparatet til så vel lokale idrettslag som nasjonale landslag.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.

Kroppen som helhet er grunnleggende i psykomotorisk fysioterapi.

Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene.

Livsbelastninger, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på kroppen vår, vår kroppsopplevelse og påvirker funksjon og smerte.

Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det.

Dette er typiske plager som gjør at pasienter tar kontakt med oss:

 • Anspenthet
 • Kroniske smertetilstander
 • Smertetilstander ofte kombinert med opplevd stress, øket livsbelastning eller lignende
 • Stress
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kjeveproblematikk
 • Personer som har plager med pust
 • Angst
 • Depresjon
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelse
 • Muskel og skjelettplager
 • Div. psykiske lidelser
 • Personer som ønsker å bedre kroppskontakt og kunnskap om egen kropp, og på denne måte forebygge muskel og skjelettplager